Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 13.03.2019
08:30Litteraturhuset (Kjelleren)

Miljøets manglende rettsvern

Seminar om miljøets manglende rettsvern: Hvordan ivareta natur og miljø i by- og stedsplanlegging?

«Naturverdiene våre er den store taperen, og blir bygd ned, bit for bit - uten en overordnet og langsiktig tankegang, ja, uten tankegang overhodet?»

Det skriver to kommunale planleggere, som før jul valgte å gå ut i media anonymt for å vise sin bekymring for kommunenes manglende evne til å ivareta hensynet til natur. Klarer det lokale selvstyret å se konsekvensene av hva de driver med dersom de er små og ikke har relevant kompetanse?

Og har regjeringens instrukser til fylkesmennene om å fremme færre innsigelser og vekte lokalt selvstyre høyere gitt oss et plansystem som i mindre grad enn før sikrer naturhensyn? Riksrevisjonens nylig offentliggjorte undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker går langt i den retning (Dokument 3:7, 2018–2019).

Vi tar debatten om hvordan sikre en bærekraftig arealplanlegging!

Påmelding (nettskjema.no)

 

PROGRAM

08.30 Velkommen / Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

08.35 Miljøets rettsvern / Fredrik Holth, NMBU

08.50 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker / Bente Willumsen, Riksrevisjonen

09.05 Ivaretas miljøet i kommunens planlegging? Funn fra evalueringen av plan– og bygningsloven / Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

09.15 Innlegg fra Sabima / Christian Steel

09.25 Innlegg fra Naturvernforbundet / Maren Esmark

09.35 Innlegg fra Ove Trellevik (H) / Trellevik er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

09.50 Spørsmål og diskusjon

 

Medarrangører

Sabima, Naturvernforbundet, Norges jeger– og fiskerforbund, Norsk friluftsliv, WWV Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT)

artikkelen fortsetter under annonsen