Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 06.12.2017
12:30Institutt for samfunnsforskning

Migrasjon over Middelhavet

Grensekontroll, menneskerettigheter og byrdefordeling i EU og Norge etter flyktningkrisen.

The seminar will be held in english.

Nå samler vi ledende migrasjonseksperter for å diskutere de europeiske forsøkene på å kontrollere den såkalte irregulære migrasjonen og konsekvensene den har. Seminaret dekker hele migrasjonskjeden, fra migrantene forlater avreiselandet, gjennom transittlandene i Nord-Afrika, over Middelhavet og inn i Italia og Europa. Norske perspektiver vil stå sentralt hele veien.

Du får høre om EUs og Norges langsiktige samarbeid med avreise- og transittland for å hindre migrasjon, avtalene med Libya og andre land for å styrke grensekontrollen, den delvis kaotiske situasjonen norske skip opplever i Middelhavet, om konsekvensene for Italia som første land for asylsøkerne, og om EUs foreslåtte løsninger for byrdedeling og hva disse betyr for Norge.

Vi spør:

- Hvordan jobber EU og Norge for å håndtere irregulær innvandring til Europa?

- Hva gjøres for å sikre menneskerettighetene til flyktninger og migranter?

- Hvordan takler Italia med det store antallet asylsøkere som har ankommet siden 2014?

- Hvilke ordninger for fordeling av ansvar og byrder diskuteres i EU, og hva er Norges holdning?

- Hvilke moralske utfordringer møter vi i forsøkene på å håndtere irregulær innvandring til Europa?

Du får høre:

- Stefano Torelli, ekspert på internasjonal politikk, Nord-Afrika og migrasjon, European Council on Foreign Relations, Roma

- Giulia Paglione, spesialrådgiver migrasjon, Norges ambassade i Roma

- Lise Dunham, operativ koordinator for Middelhavet, KRIPOS

- Tove Skarstein, avdelingsdirektør, ambassadør, Utenriksdepartementet

- Trygve Thorson, prosjektleder, Leger uten grenser

- Jan-Paul Brekke, seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning

Les mer om arrangementet her.

Annonse