Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 12.09.2016
13:30NUPI

Maritim sikkerhet i Øst-Asia

Grensekonfliktene og ny maritim sikkerhet.

Første halvdel av 2016 har vært preget av en økning i diplomatiske disputter og til tider konflikter om maritim sikkerhet i Øst-Asia, særlig i Øst og Sørkinahavene. Uenighetene dreier seg om byggingen av kunstige øyer i Sørkinahavet, USAs igangsettelse av sin Freedom of navigation operations (FONOPs) i området, pågående uenigheter mellom Kina og Japan om delelinjer i Østkinahavet, og kjennelsen i FNs tvisteløsningsdomstol i saken fremmet av Fillippinene om den rettlige statusen til den såkalte «nine-dashed line» i Sørkinahavet. Sentrale spørsmål som knytter seg til situasjonen er: Hvem er de gamle og nye aktørene i regionen og hvilke målsetninger har disse? Hvordan vil maritim sikkerhet dominere dialogen mellom landene i regionen (og andre) og hvilken rolle kan Europa spille?

NUPI inviterer til et åpent foredrag med spørsmål og svar ved Dr. Marc Lanteigne. Arrangementet er åpent for alle, men adgang krever påmelding via NUPIs hjemmesider.

Annonse

Siste

23.08.19
23.08.19