Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 06.04.2018
09:00Institutt for samfunnsforskning

«Lik og del»: Styres byråkratene av media?

Hvordan påvirker hensynet til mediene hverdagen i norske departementer og direktorater?

Har departementene gått fra å utforme til å selge politikk? Blir medienes krav til rask respons prioritert framfor andre oppgaver? Og er det departementenes oppgave å fortelle ‘gode historier’ på sosiale medier?

Forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (2014-18) har undersøkt hvordan mediene preger praksiser og prioriteringer i norske departementer og direktorater. Prosjektet finner blant annet at forvaltningens intensive samspill med mediene virker inn på byråkratiske verdier, har gitt økt personfokus, påvirker ressursfordeling og bidratt til en mer politisert kommunikasjon.

På dette arrangementet presenterer forskerne sine resultater, og inviterer eksperter på journalistikk og kommunikasjon i offentlig sektor til debatt. 

Du får høre:

- Tine Ustad Figenschou, professor ved OsloMet

- Kristoffer Kollveit, førsteamanuensis ved OsloMet

- Rune Karlsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

- Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

- Thomas Spence, tidligere leder Norsk journalistlag og mangeårig politisk journalist i Aftenposten

- Ketil Raknes, forsker Høyskolen Kristiania, forfatter og tidligere statssekretær og politisk rådgiver

- Anne Kari Lande Hasle, mangeårig departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet

- Liv Merete Wiker, kommunikasjonsdirektør KS og tidligere kommunikasjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet

Les mer om arrangementet her.

Annonse