Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 15.03.2018
19:30Uranienborg kirke

Klangen av Jerusalem

Klangen av Jerusalem: Romantikk og det moderne.

Kom og hør klangen av Jerusalem i vår egen kulturhistorie! Har den rikere toner, mer liflig og sølvren klang? Eller er den mollstemt og melankolsk? Hvordan gir kirkerommet gjenklang til Jerusalems toner? Og hvordan har klangen endret seg i historien? 

Bli med å lytt, syng og utforsk Jerusalem i musikken gjennom to ulike konsertkvelder i Uranienborg kirke, 14.02 og 15.03, kl 19.30! Gratis inngang. Kollekt ved utgangen. 

I tillegg til kantor Inger Lise Ulsrud, og to av Norges beste kor, Oslo Kammerkor og Uranienborg Vokalensemble, har vi utfordret musikk- og kulturhistorikere på podiet til å reflektere over “Klangen fra Jerusalem”. 

Torsdag 15.03

Klangen av Jerusalem: Romantikk og det moderne  

Musikk:

Kantor Inger-Lise Ulsrud, orgel

Uranienborg Vokalensemble v/ dirigent Elisabeth Holte

Felles salmesang

Samtale:

Prof. Erling Sandmoe (historiker, kulturformidler og musikkritiker)

Prof. Arne Bugge Amundsen (kulturhistoriker, ikke minst med kjennskap til ortodoksi, pietisme og norsk bedehushistorie)

Joar Haga (Jerusalemprosjektet, MF) Eivor A. Oftestad (Jeusalemprosjektet, MF)  

Arrangør: 

Forskningsprosjektet Tracing the Jerusalem Code (”Jerusalemprosjektet”, MF) i samarbeid med Uranienborg menighet v/ prest Jan Oskar Utnem og kantor Inger-Lise Ulsrud. Forskningsprosjektets mål er kort fortalt å undersøke forestillinger om Jerusalem - himmelsk og jordisk - i Skandinavia gjennom tusen år, fra kristningen til det 20. århundre. Forestillingene om Jerusalem har vært en kode i den europeiske kultur. Samtidig er forestillingene hele tiden i endring, og vi tror derfor at det er mulig å fortelle historien om det kristne Skandinavia med Jerusalemforestillinger som ”linse”. Gjennom disse konsertkveldene i Uranienborg, ønsker vi å «se med øret», vi ønsker å vise noen lange linjer i vår egen kulturhistorie gjennom musikken som medium.

Annonse