Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 15.11.2017
14:00Riksarkivet

Kjeldene til Lofthusoppreisten og rettsoppgjeret i 1780-90 åra

Kristian Lofthus leia i 1780-åra den til da mest omfattande allmogeoppreisten under eineveldet.

1. arkivar Margit Løyland i Riksarkivet gir i år ut kjeldemateriale til rettsoppgjeret etter Lofthusoppreisten. Kristian Lofthus leia i 1780-åra den til da mest omfattande allmogeoppreisten under eineveldet. Folk protestere mot pengekrav, arbeidsplikt og matmangel. Lofthus sjølv vart hardt straffa, men protestaksjonane førde til store endringar når det galdt embetsverk og handel. Kan denne utgjevinga gi fleire og meir detaljerte svar på kva som eigentleg skjedde?

Stad: Wergelandsalen, Riksarkivet Tid: Onsdag 15. november kl. 14.00-15.00. Gratis arrangement.

 

Foto: Underskriftene til dei fire kommisjonsmedlemene Moltke, Colbjørnsen, Sommerhjelm og Aars som dømde Lofthus til livsvarig fengsel. Domen er signert Akershus 1792. (Arkivreferanse: NRA, Danske kanselli, skapsaker, skap 16, pakke 7 V, Tome II).

Annonse