Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 14.06.2018
08:30UiT The Arctic University of Norway

Kan man prioritere mellom flyktninger?

Dette spørsmålet skal noen av verdens fremste migrasjonsforskere diskutere.

Dette er spørsmålet noen av verdens fremste migrasjonsforskere skal diskutere på den internasjonale konferansen Refugees and Minority Rights ved UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø 14. og 15. juni. Verden står nå overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, og det er et behov for å ta imot mange flere flyktninger enn stater er villige til å akseptere. I flere land har debatten rast om hvem som har behov for beskyttelse, og hvor mange man bør ta imot. Mange flyktninger som trenger beskyttelse får ikke opphold. Et betimelig spørsmål er om det er berettiget å prioritere flyktninger fra minoriteter som er mer utsatt for forfølgelse enn andre. Konferansen vil blant annet behandle spørsmål som: Hvem har rett på beskyttelse? Har noen mer rett på beskyttelse enn andre? Hvem burde man i så fall beskytte?

Forskningsprosjektet Globalizing Minority Rights (GMR) og forskningsgruppa Pluralism, Democracy, and Justice (PDJ) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ønsker alle interesserte hjertelig velkommen. Konferansen er gratis og åpen for alle. Se også arrangementet på Tavla: https://uit.no/tavla/artikkel/572082/refugees_and_minority_rights

Tid: 14. og 15. juni Sted: SVHUM E0101 & SVHUM B1005

Hovedinnledere:

David Miller (Oxford) Sarah Fine (KCL) Serena Parekh (Northeastern) Kieran Oberman (Edinburgh) Lea Ypi (LSE) Phillip Cole (UWE)

Konferansen holdes på engelsk.

artikkelen fortsetter under annonsen