Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 15.08.2019
14:00Bankgården

Kan kunst og kultur spille en rolle i kampen for demokratiet?

Kan kultur spille en rolle som motstand mot de antidemokratiske kreftene vi ser i Europa i dag?

Velkommen til Kulturrådets debattmøte under Arendalsuka.

Når noen land går inn for å styre eller sensurere kulturen ved ikke å støtte kritiske kulturuttrykk skaper dette etiske dilemmaer, også for oss som samarbeidspartnere. Hvordan skal vi håndtere dette, for eksempel gjennom EØS-midlene som går til kultursamarbeid?

Kultur kan skape kontakt og være brobygger, men spenner vi bein for den frie kunsten hvis vi bruker den til å oppnå politiske mål? Eller kan kunsten være mål og middel på samme tid?

Simen Ekern holder et kort foredrag om dagens situasjon i Europa, etterfulgt av en panelsamtale.

I panelet:

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet

Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet

Simen Ekern, journalist og forfatter

Leiv Igor Devold, filmregissør 

Journalist og forfatter Ingrid Brekke leder samtalen. 

 

Møtet varer fra kl 14.00-15.30

artikkelen fortsetter under annonsen