Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 01.11.2017
12:15Universitetet i stavanger

KÅKÅnomics: Hva og hvor skal økonomifaget være? Akademisk seminar på UiS.

Seks toneangivende økonomer setter søkelys på den metodemessige innretningen av økonomifaget.

KÅKÅ Kverulantkatedralen inviterer til KÅKÅnomics, Norge og Nordens første, beste og morsomste økonomifestival. Med KÅKÅ som avsender garanteres kvalitet, kritikk, læring, underholdning og autonomi. Norske og internasjonale stjerner vil debattere et bredt utvalg av våre viktigste økonomiske problemstillinger. Folkeprogram. Akademisk seminar. Konferanse. Konserter. Humor. Alvor. Fest.

Som opptakt til KåKånomics 2017 arrangerer Handelshøgskolen ved UiS et seminar med seks toneangivende økonomer som setter søkelys på den metodemessige innretningen av økonomifaget, samt ekspansjonen mot andre samfunnsvitenskapelige fagområder og disipliner.

Arrangementet er gratis.

Programmets første del preges av tre kritiske røster. Forfatter og PhD Roman Linneberg Eliassen (Hysj, vi regner!) og doktorgradsstudent Cahal Moran fra University of Manchester (The Econocracy) har medvirket til hver sin bok med kritikk mot en mekanisk ensretting av økonomifaget. Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo ønsker kritikken velkommen, men innvender: Nice voice, wrong tune. 

Deretter dreies oppmerksomheten mot økonomifagets innhold og anvendelse. Professor Katrine Vellesen Løken fra Norges Handelshøyskole gir sitt perspektiv på økonomifagets muligheter og begrensninger, før seniorforsker Erling Holmøy fra Statistisk sentralbyrå og professor Espen Rasmus Moen fra Handelshøyskolen BI deler refleksjoner om hva som bør kjennetegne økonomifagets hovedspor.

Klaus Mohn og Ola Kvaløy (professorer ved Handelshøyskolen, UiS) er medredaktører på seminaret og medlemmer i redaksjonsrådet for KÅKÅnomics.

Det akademiske seminaret på UiS er støttet av Tor Dagfinn Veen.

PROGRAM

12.15. Økonomifagets svakheter – og styrker

The Econocracy: The perils of leaving economics to the experts Cahal Moran, doktorgradsstudent, University of Manchester

Do economists understand the real world? Roman Linneberg Eliassen, doktorgradsstudent, Anglia Ruskin University

‘Nice voice, wrong tune’ Kalle Moene, professor, Universitetet i Oslo

Debatt og dialog med salen Diskusjonsleder: Professor Ola Kvaløy, Handelshøyskolen ved UiS

13.30 Kaffepause

13.45 Hva skal økonomene drive med?

Hvor går grensene for økonomene og økonomifaget? Katrine Løken, professor, Norges Handelshøyskole

Bruk og utvikling av økonomifaget Erling Holmøy, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå

Har økonomifaget en kjerne – og er den verneverdig?  Espen Rasmus Moen, professor, Handelshøyskolen BI

Debatt og dialog med salen Diskusjonsleder: Professor Klaus Mohn, Handelshøyskolen ved UiS

15.00 Slutt

Festivalen er støttet av Hovedsponsorene LYSE ASHandelsbanken og SKAGEN Fondene, samt av Stavanger kommune og Tor Dagfinn Veen (www.tdveen.no).

Annonse