Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 14.01.2016
18:00Deichmanske hovedbibliotek

Kafka, Kierkegaard og komiske paradoks

En tese om den erkjennelsesteoretiske funksjonen hos Kafka, med hjelp av Kierkegaard.

Ifølge Kierkegaard er en humorist i besittelse av en egen form for innsikt om det selvmotsigende og komiske i den menneskelige søken etter objektiv sannhet. Ingeborg Helleberg vil, med utgangspunkt i sin egen masteroppgave, forsvare en tese om hvordan humoren i Kafkas tekster har en erkjennelsesteoretisk funksjon, som åpenbarer det fåfengte og paradoksale i denne søken. Etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale. Det er gratis inngang. Vel møtt!

 

 

Ellers: se www.kierkegaard.no  

artikkelen fortsetter under annonsen