Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 04.03.2016
18:00Chateau neuf

Hvordan media former kulturell identitet

Mediesosiolog Sharam Alghasi problematiserer integreringsdebattens vokabular.

Integrering er et begrep som brukes i mange sammenhenger. Det finnes både positive og negative assosiasjoner til integrering. Begrepet kommer fra latin og betyr «å gjøre hel». Det er altså en sosial prosess der minoriteter og majoriteter skal knyttes sammen til et samfunn. Kultur og integrering er knyttet nært sammen. Likevel er det ikke åpenbart hvordan vi skal forstå «kultur» og hvilke begreper vi bør benytte oss av i en integreringsdebatt. Hvor viktig er kulturell identitet? Hva skapes den av? Og hvilken definisjonsmakt har media når det gjelder å skape kulturell identitet?

 

I denne samtalen vil vi gi en helhetlig og lettfattelig oversikt over ulike synspunkter som er viktige å inkludere i en integreringsprosess. Dette innebærer å problematisere begreper som «individ», «gruppe» og «samfunn».

 

Akademisk Vorspiel har invitert Sharam Alghasi, førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania, til å snakke om integrering, identitet og tilhørighet. Alghasi er mediesosiolog fra Universitetet i Oslo. Hans doktorgrad fra 2009 tar for seg norsk-iraneres forhold til media og hvordan dette påvirker andre spørsmål om inkludering, ekskludering, tilhørighet, fellesskap og identitet.

 

Akademisk Vorspiel presenterer tema og personligheter som har preget og preger akademia og samfunnet. Vi arrangerer foredrag, intervjuer, og samtaler om semesterets mest aktuelle tema, til det mer sære og smale.

 

Kveldens ordstyrer er Live Kjos Fjell. Live studerer sosiologi ved UiO.

 

Sted: Biblioteket

Annonse