Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 27.11.2017
14:00Institutt for samfunnsforskning

Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Hvordan påvirker innvandring det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge?

CORE – Senter for likestillingsforskning og Institutt for samfunnsforskning inviterer til seminar: Vi presenterer ny forskning om hvordan det kjønnsdelte arbeidsmarkedet har endret seg over tid – og hvordan innvandring påvirker kjønnssegregeringen.

I den offentlige debatten om likestilling i arbeidsmarkedet får vi ofte høre at det bare er kvinner som bryter tradisjoner og beveger seg inn på menns domene, mens menn vegrer seg for å velge typiske kvinneyrker. Men stemmer dette bildet for alle deler av dagens arbeidsmarked?

Retter vi blikket mot bunnen av arbeidsmarkedet ser vi at også menn jobber i kvinneyrker. COREs forskning viser at menn med innvandrerbakgrunn foretrekkes av arbeidsgivere i enkelte tradisjonelle kvinneyrker med lav lønn og få krav til kompetanse. For å forstå endringer i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i dagens Norge, må spørsmål om ulikhet og segregering også ses i lys av innvandringen til landet.

Vi spør:

- Hvordan påvirker innvandring det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge? - Hvordan endrer arbeidsgivere synet på hvem som er den beste til å utføre jobben når nye grupper kommer til? - Hvilken rolle spiller arbeidsgivernes stereotypier og preferanser for det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning, Fafo og Universitetet i Oslo presenterer og diskuterer forskning på feltet. I tillegg kommenterer Claus Jervell, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Se fullstendig program her.

Annonse