Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 12.01.2016
18:00Litteraturhuset i Oslo

Hvorfor er dommen mot Fredrik Fasting Torgersen uriktig?

Foredrag av advokat Cato Schiøtz.

Dette foredraget kommer som en reaksjon på at Fredrik Fasting Torgersens siste begjæring om gjenopptakelse har blitt avvist av Gjenopptakelseskommisjonens leder, og dermed ikke kommer til å bli behandlet i kommisjonen. Cato Schiøtz har, i samarbeid med advokat Pål W. Lorentzen og pensjonert dommer Nils Erik Lie, lagt ned et stort arbeid i begjæringen som ble levert inn en uke før Torgersen døde i juni 2015. Les den her: http://torgersensaken.no/det-grunnleggende-sporsmalet-er-1958-dommen-riktig/ 

Schiøtz har også skrevet en mer kortfattet fremstilling av bevissituasjonen i saken. 

I foredraget sier Schiøtz at de ikke kommer til å akseptere dette vedtaket, og at de vil fortsette å arbeide for at Torgersens sak skal bli realitetsbehandlet. 

artikkelen fortsetter under annonsen