Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 31.10.2018
09:00NUPI

Hvordan ser russerne på konfrontasjonen med Vesten?

Lev Gudkov gir et innblikk i den russiske folkemeningen i 2018.

Hva mener russere flest om president Putin, Kremls politikk og Vesten? Synes befolkningen at Russland er på rett spor? Hvordan ser russerne på fremtiden? President Putin har siden han ble valgt i 2000, scoret jevnt høyt på meningsmålingene. Etter anneksjonen av Krim i 2014 nådde målingene nye høyder, med støtte fra opp mot 90 % av befolkningen. Etter annonseringen av en omfattende pensjonsreform sommeren 2018 har støtten derimot falt noe.

31. oktober kommer Lev Gudkov til NUPI for å gi et overblikk over hva russerne mener om Vesten, Ukraina, om politikken som føres av Kreml og hvordan folkemeningen om disse temaene har forandret seg over tid. Presentasjonen er basert på Levadasenterets jevnlige spørreundersøkelser i Russland.

Lev Gudkov er sosiolog og direktør ved Levadasenteret, som siden 2003 har gjennomført meningsmålinger og analysert folkeopinionen i Russland. Han er også professor ved Higher School of Economics i Moskva og aktiv deltaker i den russiske offentlige debatten.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI, Helge Blakkisrud. Seminaret vil bli tolket fra russisk til engelsk.

Annonse