Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 03.09.2018
09:00NUPI

Hvordan forbereder Russland seg på et maktskifte?

Det russiske politiske systemet står overfor en rekke valg i kampen for å sikre sin overlevelse.

Vladimir Putin har vært president i to perioder i to runder, kun avbrutt av Medvedevs fire år som president mellom 2008 og 2012. Det russiske politiske systemet, som er mer avhengig av personer enn institusjoner, står nå foran en rekke valg for å sikre sin overlevelse: Endre grunnloven? Finne en velegnet arvtaker? Styrke eksisterende institusjoner eller lage nye for å redistribuere makten som nå er samlet hos presidenten?

Hvert valg skaper en rekke muligheter og farer, risikoer og belønninger. Dilemmaene som russiske beslutningstakere står overfor er ikke unike, de finnes hos alle autoritære og semi-autoritære regimer. Ekaterina Schulmann vil på dette seminaret presentere ulike scenarioer for russisk maktoverføring og diskutere mulige konsekvenser.

Ekaterina Schulmann er statsviter og førsteamanuensis ved School of Public Policy of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). Hennes forskningsinteresser omfatter lovgivningsprosesser, parlamentarisme og politiske prosesser i hybride og autoritære regimer.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI, Helge Blakkisrud.

Annonse