Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 30.01.2018
17:00Polyteknisk forening

Bærekraftig vannkraftproduksjon

Debatt om et nøkkeltema for norsk kraftforsyning

På hvilken måte man kan produsere strøm fra vannkraft er sterkt regulert gjennom vilkår i konsesjoner i Norge. Store deler av norsk vannkraftproduksjon står overfor revisjoner de nærmeste årene. Målet er å modernisere vilkårene og bedre miljøtilstanden i vassdragene. I tillegg er EUs vanndirektiv innført i Norge gjennom vannforskriften. Myndighetene har foreslått endringer i denne med høringsfrist 15. januar 2017.

Samtidig har Statnett planer for forsterkede utlandsforbindelser. Med økt utveksling av kraft i nettet, påvirkes også måten man manøvrerer vannet i vannkraftanleggene. Disse prosessene er bakteppet for den pågående diskusjonen om hva som er bærekraftig vannkraftproduksjon for fremtiden. Nasjonale og internasjonale hensyn som forsyningssikkerhet, fornybarhet og klimamål skal avveies mot lokale miljøhensyn.

PF Energi inviterer til debatt om et nøkkeltema for norsk kraftforsyning.

Innledning ved aktører fra akademia, kraftbransjen og verneinteresser.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

artikkelen fortsetter under annonsen