Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 10.03.2016
19:00kåkå Sting Nere

Hva vil vi med det norske barnevernet, og hvorfor virker det ikke for glassjenter?

Har BUFetat glemt glassjentene der ute, slik Else Karin Bukkøy antyder i et avisoppslag?

Norsk barnevern er oppe til nasjonal debatt igjen etter publiseringen av «Glassjenta» i Aftenbladet. Har BUFetat glemt glassjentene der ute, slik Else Karin Bukkøy antyder i et avisoppslag? Er det norske barnevernet byråkratisert og innretta som et «velferdsbarnevern»?Hvordan er egentlig rettssikkerheten for glassjenter? Vi vet hvordan norsk barnevern oppfattes i Russland og andre land uten tiltro til staten eller uten et godt institusjonalisert sosialapparat. Men hvordan ser norsk barnevern ut fra minoritetshold? Offentlig barnevern er en svært vanskelig og utakknemlig oppgave, men likevel skjønner vi at barnevern er en av de viktigste oppgaver som finnes, særlig der hvor foreldrene av en eller annen grunn ikke strekker til. Hvordan kan barnevernet bli enda bedre til å gripe inn i rett øyeblikk til beste for barnet og samfunnet?

Innledere: Thomas Ergo (journalist Aftenbladet, om «Glassjenta») og Else Karin Bukkøy (barnevernspedagog og tidl. barnevernssjef Bryne). Møte med tidligere «glassjente» / barnevernsbarn, Victoria Kyllevik Gravdal, som nå arbeider som erfaringskonsulent i Sola kommune. Andre deltagere: Anne Kroken (advokat barnevernssaker), m.fl.

Ordstyrer: Torunn Egge Roux (Aftenbladet).

LES OGSÅ: Ergos historie om «Glassjenta»: http://mm.aftenbladet.no/2016/glassjenta/ Bukkøys innlegg: www.aftenbladet.no/meninger/debatt/For-glassbarna-kan-barnevernet-vare-katastrofe-3860906.html  

artikkelen fortsetter under annonsen