Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 07.04.2017
08:30Athene 1

Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

SAMSVAR-seminar om hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge.

Politikerne er opptatt av å gjøre noe med fattigdom, men er det politisk vilje til å gå til roten av problemet og gjøre noe med årsakene til at noen familier forblir fattige? For å kunne hjelpe folk ut av fattigdom må vi ha en måte å definere hvem som er fattige. Er egentlig dagens mål godt nok til å fange opp de som trenger hjelp?

Fattigdom måles ut fra EUs mål for inntekt. De som tjener under 60 prosent av medianinntekten i landet regnes som fattige. Dette er et ulikhetsmål, og sier noe om de som har lavest inntekt i Norge. Hva får du egentlig kjøpt for denne summen, og hva slags levekår gir dette? Det vet vi lite om.

På dette SAMSVAR-seminaret presenterer vi et forbruksbasert mål på fattigdom. Dette er et nytt mål på fattigdom som skal gi et konkret svar på hva det koster å ha et verdig liv i Norge. Kan det bidra til å finne årsakene til fattigdom – og hjelpe politikerne til å finne løsninger som kan løfte familier ut av fattigdom? 

Meld deg på her innen 5. april!

 

Program

– Elling Borgeraas, forsker ved SIFO, HiOA: Et forbruksbasert mål på fattigdom

– Tor Morten Normann, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå

– Bjørn Hvinden, direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA

 

Kommentarer

– Karin Andersen, Stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets kommunalkomite

Møteleder: Anita Borch, forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

 

Om SAMSVAR

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Miljøene inviterer til månedlige seminarer på HiOA om aktuelle samfunnsutfordringer. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.

artikkelen fortsetter under annonsen