Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 03.12.2018
14:00Pilestredet 52

Hva er veien videre for norsk boligforskning?

Vi feirer Tidsskrift for boligforskning med paneldebatt om kunnskapsgrunnlaget på boligfeltet.

28. november kommer første nummer av Tidsskrift for boligforskning ut. Tidsskriftet er et nytt tverrfaglig og fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som har en ambisjon om å omhandle alle sider ved boligfeltet i Norge. Tidsskriftet er Open Access, vil være på norsk og artiklene skal fritt kunne leses (og deles) av alle med interesse for boligmarked og boligpolitikk.

Dette ønsker vi å feire! Mandag 3. desember inviterer vi derfor alle med en interesse for boligforskning til en paneldebatt på OsloMet om kunnskapsgrunnlaget på boligfeltet – er det godt nok og hvordan bør det utvikles videre?

Tid: 3. desember, 14:00 - 16:00

Sted: Festsalen, Pilestredet 52, Oslo

Påmelding

Les mer

PROGRAM FOR DAGEN

Ordstyrer: Kåre Hagen, senterleder ved SVA, OsloMet

Velkommen 

Rektor Curt Rice, OsloMet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H)

Tidsskrift for boligforskning 

Redaktør Kim Astrup, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Universitetsforlaget

Informasjon om nasjonalt senter for boligmarkedsforskning 

Forskningssjef Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi

Kunnskapsstatus for den sosiale boligforskningen 

Forsker Jardar Sørvoll, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Paneldebatt: Er kunnskapsgrunnlaget på boligfeltet  godt nok og hvordan bør det utvikles videre?

- Forskningssjef Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi

- Forskningssjef Berit Irene Nordahl, NIBR, OsloMet

- Fagdirektør Gry Dyregrov Hamarsland, Husbanken

- Forsker Kristin Aarland, NOVA, OsloMet

Ordstyrer: Kåre Hagen, senterleder ved SVA, OsloMet

Påmelding

Les mer

artikkelen fortsetter under annonsen