Annonse

Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 06.09.2017
17:00kåkå Sting Nere

Hva er norsk skolepolitikk? Temadager på KÅKÅ om skolepolitikk

Før debatt kl. 18.30: En oppklarende reise gjennom ulike skolepolitiske epoker.

Hva er galt med skolen og skolepolitikken? Temauke på KÅKÅ 6-8. september Over tre dager med fire arrangementer ser KÅKÅ kritisk på skolen og skolepolitikken. Har politikerne og byråkratene for mye skolemakt? Er skolen designet for jenter på bekostning av guttene? Nedvurderes det praktiske i skolen? Er norsk skole en digital sinke? Er digital læring i skolen et framskritt eller er det snarere snakk om et storstilt forsøk på å utbre digital demens? «Superlærer» Håvard Tjora kommer, sammen med flere av landets fremste skoleforskere, samfunnsdebattanter, lærere og politikere.

Onsdag 6. september kl. 17.00 er tema – Hva er norsk skolepolitikk? 

Før debatten kl. 18.30 (se eget oppslagL) tar Elaine Munthe (professor, skoleforsker og dekan ved humanistisk fakultet ved UiS) oss med på en oppklarende foredragsreise gjennom ulike skolepolitiske epoker. En unik mulighet til å forstå hvordan den norske skolen er blitt slik den er i dag. Ja, hva er skolepolitikk?

Ca 45 min.

Stortingsvalget foregår rett etter temauka, mandag 11. september. Skole og utdanning er sammen med helse de to viktigste og dyreste postene på statsbudsjettet. Det handler om ungene våre og samfunnets framtid, om utdannelse og skolens dannelsesoppdrag, om god bruk av fellesskapets ressurser. Norsk skole har på få år vært gjennom en omfattende lærerstreik, det har vært voldsom oppmerksomhet om PISA-tester og tiltagende målstyring av skolen. Språket i skolen virker til å være byråkratisert langt inn i klasserommet. Elevene er sykere og mer deprimerte, også lærerne sliter mer med motivasjonen. Digitaliseringen av skolen er svært omdiskutert. Og hvorfor henger egentlig guttene etter jentene – eller gjør de det? Så mange store spørsmål, så viktig med gode svar.

Vi har et ideelt motiv for våre medborgere og vårt publikum for denne temauka på KÅKÅ: Få frem mest mulig av sannheten om norsk skoleutvikling og skolepolitikk. Vi vil be alle våre deltagere om å prøve å se med lærerens og elevenes blikk.