Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 24.11.2016
17:30Litteraturhuset i Oslo (Nedjma)

Hva er formålet med forskningsformidling?

Åpen debatt. I panelet: Henrik Svensen, Svein Stølen og Anine Kierulf.

Nytt Norsk Tidsskrift lanserer nummer 4/2016 med en åpen debatt om forskningsformidling. Ambisjonen er å løfte debatten fra småkrangling om indikatorer, penger og profesjoner til et bredere forskningspolitisk nivå. Hvordan er det lovpålagte ansvaret for formidling forvaltet av myndigheter og forskningsinstitusjoner? Hva er kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av denne viktige samfunnsoppgaven? Hvordan kan universiteter og høyskoler legge til rette for at forskere kan delta i samfunnsdebatten? Og hvorfor er det så viktig å formidle forskningens resultater og verdier til allmennheten? Med andre ord: Hva er forskningsformidlingens formål?

I det nye nummeret kommenterer Ole Petter Ottersen den pågående debatten om forskningsformidling. Han kritiserer forskerne Ståle Wig og Henrik Svensens analyse i NNT 3/2016, hvor blant annet dreiningen fra formidling til kommunikasjon ble problematisert, og han etterlyser et bredere perspektiv på kunnskapsutveksling. Samtidig, når begrepet og perspektivet blir for bredt, forsvinner noe av begrunnelsen for den allmennrettede forskningsformidlingen. For det handler ikke bare om å ta kunnskap i bruk, det handler også om ytringsfrihet, offentlighet og demokrati, slik forsker og jurist Anine Kierulf har påpekt i flere sammenhenger.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Illustrasjon: Siri Dokken 2016.

artikkelen fortsetter under annonsen