Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 05.05.2014
10:30Universitetet i Agder

Om europeisk integrasjon og krise

Se Holbergforelesningen med historiker og Holbergprisvinner Jürgen Kocka her.

I forbindelse med Holbergprisens 10-års jubileum holdt tidligere Holbergprisvinnere i 2014 gjesteforelesninger ved universitetet over hele landet.

Jürgen Kocka er historiker med fokus på dagens Tyskland og Europa. Han er blant annet kjent for sitt bidrag til etableringen av sosialhistorie som nytt paradigme innen tysk historieskrivning. Han har særlig vært opptatt av å analysere sosiale prosesser i tilknytning til moderniseringen og industrialiseringen av det moderne Europa, hovedsakelig gjennom analyser av store, kapitalistiske industriselskaper som for eksempel Siemens.

I Jurgen Kockas senere forskning har dannelsen av klasser og sivilsamfunn stått mer sentralt og vært utgangspunkt for hans senere arbeid angående kapitalismens utvikling.

Fra 1973 til 2009 underviste han i historie ved Universitetet i Bielefeld og Det frie Universitetet i Berlin. For tiden er han gjesteprofessor ved University of California, Los Angeles og seniorforsker ved International Research Center re :work ved Humboldtuniversitet i Berlin.

 

Annonse