Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 11.09.2014
12:15Kjølv Egelands hus

Holbergforelesning: Democracy in Europe

Jürgen Habermas om EU og forsøket på å bygge demokrati over landegrensene.

 

I forbindelse med Holbergprisens 10-års jubileum holdt i 2014 tidligere Holbergprisvinnere gjesteforelesninger ved universitet over hele landet.

Jürgen Habermas (f. 1929) ble tildelt Holbergs internasjonale minnepris i 2005. Han er en av de mest betydningsfulle filosofene og samfunnstenkerne i vår tid.

Habermas’ vitenskapelige arbeid representerer en tyngde og et spenn som er få forunt. Han ble først kjent gjennom sin studie Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962; på norsk: Borgerlig offentlighet), som er en moderne samfunnsvitenskapelig klassiker.

Siden slutten av 60-talet har han beveget seg fra vitenskapsfilosofi til språkfilosofi, handlingsteori og modernitetsteori og derfra til moralfilosofi og retts- og demokratiteori.

Habermas hovedverk er Theorie des kommunikativen Handelns (Theory of Communicative Action) i to bind fra 1981, hvor han utvikler sin teori om språket som medium for sosial interaksjon, om kommunikativ rasjonalitet og om kulturell og sosial rasjonalisering i moderne samfunn. I Faktizität und Geltung (Between Facts and Norms) fra 1992 viderefører han teorien om kommunikativ handling i en analyse av rett og demokrati. Hans idé om deliberativt demokrati har spilt en sentral rolle i de siste årtiers demokratiteori.

Habermas har gjennom hele sitt virke deltatt aktivt i samfunnsdebatten. De senere år har han både i akademiske fora og som offentlig intellektuell viet særlig oppmerksomhet til spørsmålstillinger om religionens rolle i samfunnet og det politiske liv og om overnasjonal rett og politikk. Ikke minst har han vært opptatt av Europas framtid og utfordringene for EU

 

Annonse