Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 21.03.2017
12:00Litteraturhuset i Bergen

Historisk lunsj: Statens arkiver – kalkede graver?

Med Yngve Nedrebø og Jan H. Landro.

Arkivloven slår fast ansvaret for å sikre en total samfunnsdokumentasjon. Virkeligheten er dessverre en helt annen! Sentrale kilder er borte, arkivene har hull og enkeltdokumenter er forsvunnet. Skyldes dette uhell og slurv, eller er det bevisst fjerning av kompromitterende informasjon? Uansett, dette svekker arkivenes troverdighet og gjør dem mindre egnet som grunnlag for beskrivelse av vårt samfunn. Hør statsarkivar Yngve Nedrebø fortelle om sine avslørende funn i samtale med Jan H. Landro.

85/55,– (stud.)

Annonse