Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 01.04.2016
19:00kåkå Sting Nere

Har vi en Kielland for oljealderen?

Er det mulig å forstå oljealderen ved å lese samtidslitteraturen?

Arrangementet strømmes her.

Er det mulig å forstå oljealderen ved å lese samtidslitteraturen? Hvilken rolle spiller forfatteren for uenighetsfellesskapet i den selvgranskende litteraturens tid? Fins den samtidslitteraturen som gir oss nødvendig erkjennelse og identitet som oljehovedstad i en oljenasjon? Fins det en Kielland for vår tid? Eller har forfatterne svikta oljehistorien?

Oljerapp: Atlars. Oljetrubadur: Svein Tang Wa.

Innleder og deltagere: Espen Stueland (forfatter og kritiker, siste bok er «700-års flommen»), Marit Eikemo (forfatter og forlegger, siste bok er «Alt inkludert»), Gunnar Roalkvam (historiker, bydikter, tekstforfatter), Nils Rune Langeland (historiker UIS, bidro nylig til boka «Hva har oljen gjort med oss?»).

Ordstyrer: Cathrine Sandnes (leder tankesmie, forfatter). 

LES: Aslak Sira Myhres artikkel fra i fjor er egnet intro og Fra slipp av boka «Hva har oljen gjort med oss?»: 

TEMADAGER: «DEN LIVSVIKTIGE UENIGHETEN» Den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet! kåkå kverulantkatedralen inviterer til temadager i Stavanger i samarbeid med Fritt Ord. Denne gang med utgangspunkt i begrepet «uenighetsfellesskap». Det er bare stor og god nok – og ikke minst synliggjort uenighet i bånn, som gjør det mulig for politikerne å fatte solide nok konsensusvedtak i byråd og storting som gir et stabilt og demokratisk fremtids-Norge. Altså: Uenig og tro til Dovre faller. Det er Lars Laird Iversen som har farskap til begrepet «uenighetsfellesskapet». Han kommer med en rekke prominente innledere og deltagere for å diskutere behovet for uenighet og de stadige forsøkene på innskrenking av ytringsfriheten, også i det offentlige Norge, som svekker det norske uenighetsfellesskapet. Det er uenighetsfellesskapet i Europa, i arbeidslivet, i litteraturen og mellom norske tenketanker som blir dagtema.

LES OGSÅ: Klima for uenighet

Vær velkommen!

artikkelen fortsetter under annonsen