Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 21.03.2018
19:00kåkå Sting Nere

Går det bra med norsk offentlighet?

Demokrati kan ikke eksistere uten offentlighet - offentligheten kan ikke ekstistere uten demokrati.

Demokrati kan ikke etableres og eksistere uten offentlighet, slik offentligheten selv trenger demokrati (folkestyre) for å kunne eksistere.

Våren 2018 foreligger det første norske standardverket om den norske offentligheten, nemlig «Allmenningen. Historien om norsk offentlighet», ført i pennen av 13 forfattere inkludert redaktør Jostein Gripsrud. Anmeldelsene har variert mellom hyllest og slakt. Espen Søbye skrev i sin anmeldelse: «Den norske offentlighetens historie er blitt et verk som bør diskuteres og kritiseres i lang tid». Vi tar ham altså på ordet, og spør hva norsk offentlighet er og om det går bra med den og offentlighetsforståelsen. Innleder er Eivind Tjønneland som like godt utvidet sin første anmeldelse av «Allmenningen» i Ny Tid til en hel pamflett på 108 sider som kritiserer «Allmenningen» for å være et altfor positivt og idealiserende verk, med den tyske Habermas som ideell hærfører for historiesyn og offentlighetsforståelse. Tjønneland mener verket ser vekk både fra alternativ empiri og teori foruten å unnlate å reflektere nevneverdig over at Habermas selv mente offentligheten var i forfall. Møt et par av landets frieste og friskeste intellektuelle i kamp om offentligheten og historien på KÅKÅ i kveld!

 

Deltagere

Eivind Tjønneland, professor emeritus i nordisk, UiB, aktuell med pamflett om offentlighetshistorien som ideologi

Espen Søbye, filosof, forfatter, biograf og kritiker, seinest med anmeldelse både av «Allmenningen» og Tjønnelands pamflett, begge i Morgenbladet

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor i lesevitenskap, UiS, aviskommentator Dag og Tid

 

Ordstyrer

Harald Birkevold, journalist og kommentator i Aftenbladet

 

Eivind Tjønneland etterlyser i sin pamflett både empiri som ikke støtter opp om den idealiserte offentligheten som verket løfter frem, samt alternative teorier som truer det habermasiske idealbildet av offentligheten. Han mener verket helt ser bort fra det forfallet Habermas mente å se i medieutviklingen allerede på 1960-tallet – eller at Habermas bruker en idealtypisk metode inspirert av Max Weber – for at en positiv historie om økende demokratisering skal kunne oppstå hos leseren. Espen Søbye anmeldte på sin side først «Allmenningen» med følgende ingress: «Den norske offentlighetens historie er blitt et verk som bør diskuteres og kritiseres i lang tid». Deretter anmeldte Søbye Tjønnelands pamflett med både ris og ros, men med temmelig klar beskjed om at ideologi-kritikken virker overdrevet og redaktør-kritikken konspiratorisk.

Videre utfordrer vi kveldens deltagere til å gi bud på en relevant forståelse av offentligheten i disse nye og spinnville medietider, med ekkokamre, leiroffentligheter og en eksplosjonsartet fragmentering av offentligheten i kjølvannet av Internett og sosiale medier, hvor forholdet mellom det private og det offentlige er i stor bevegelse. Grensene og samspillet mellom privatsfæren og offentligheten er som kjent avgjørende for å fremme myndige samfunnsborgere.

Eivind Tjønneland signerer og selger pamfletten «Gripsruds grep – offentlighetshistorie som ideologi» etter debatten. Pris kr. 150,- (Cash only!)

artikkelen fortsetter under annonsen