Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 26.04.2017
08:00NUPI

Frokostseminar: NATO og kollektivt forsvar i det 21. århundret

Leverer NATO? Karsten Friis lanserer bok og gir innsikt i viktige spørsmål om alliansen.

NUPI-forsker Karsten Friis’ nye bok presenterer en banebrytende vurdering av NATOs kollektive forsvarsstrategier i kjølvannet av NATOs toppmøte i Warszawa i juli 2016.

I forbindelse med lanseringen av “NATO and Collective Defence in the 21st Century: An Assessment of the Warsaw Summit” har NUPI gleden av å invitere til frokostseminar.

Kollektivt forsvar og avskrekking kom tilbake på dagsordenen på Wales-toppmøtet 2014 etter den russiske anneksjonen av Krim, og var på mange måter en ‘game changer’ for NATO. Warszawatoppmøtet var en oppfølging og en operasjonalisering av Wales-toppmøtet, samtidig som det la til flere initiativer på dagsordenen.

Men leverer NATO? Denne boken gir en grundig vurdering av de pågående debatter og diskusjoner som foregår innenfor og utenfor NATO i Europa og Nord-Amerika. I sin tilbakevending til avskrekking står NATO overfor utfordringer knyttet til strategisk tenkning, kapasitetsutvikling og atomvåpenets rolle. Det har også blitt reist spørsmål om framtidsutsiktene om NATO-medlemskap for land som Sverige og Finland, med bredere implikasjoner for sikkerhetssituasjonen i Østersjøen. Sentralt i alt dette er selvsagt NATOs forhold til Russland og spørsmål rundt et nytt sikkerhetsdilemma i utfordringen å opprettholde en passende balanse mellom avskrekking og dialog. Kapitlene i boken tar opp disse spørsmålene og gir en sårt tiltrengt analyse av resultatene fra NATOs toppmøte i Warszawa.

PROGRAM:

Frokost serveres fra 08.00

Seminaret starter 08.30

Innledning ved seniorrådgiver ved NUPI og redaktør av boken, Karsten Friis

Førsteamanuensis ved IFS, Robin Allers: NATO and the Enhanced Forward presence

Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen: NATO and Russia

Seniorforsker Ann-Sofie Dahl: NATO, Sweden and Finland.

Kommentar ved Tom Holter, Forsvarsdepartementet

Annonse