Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 29.08.2018
08:30NUPI

Frokostseminar: En verden av mistillit – den demokratiske kapitalismen i krise

Hvordan sikre fremtidig demokratisk kapitalisme i en verden der du ikke vet hvem du kan stole på?

Det internasjonale systemet er i krise. Den økonomiske veksten har vært lav, gjeldsnivået er historisk høyt og ulikheten har økt i verden. Samtidig har statssystemet blir ustabilt. På den ene siden opplever demokratiske regjeringer en legitimitetskrise. På den andre siden blir den USA-ledede verdensordenen svekket av amerikansk påvirkning og fremveksten av Kina som stormakt. Hva er årsakene og implikasjonene av denne utviklingen?

29. august skal Wolfgang Streeck besøke NUPI. Streeck er professor emeritus og direktør ved Max Plack Inistitute i Köln. Sammen med forsker 1 ved NUPI, Stein Sundstøl Eriksen, skal Streeck snakke om noen av problemene nevnt over.

Vi serverer lett frokost fra 08.30, programstart 09.00.

Wolfgang Streeck er en verdensledende sosiolog og politisk økonom, og han er en av de største teoretikerne som skriver om denne krisen. En av hans siste utgivelser er boka «Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism and How Will Capitalism End? Essays on a Failing System”.

Stein Sundstøl Eriksen er forsker 1 (Research Professor) ved NUPI. Han har blant annet jobbet med et prosjekt som har analysert den politiske økonomien i elleve av Norges samarbeidsland.

Dette arrangementet er en del av serien «En verden av mistillit» der eksperter fra hele verden diskuterer hva ulike aspekter av mistillit gjør med verden. Dette er det fjerde seminaret i denne serien. Tidligere seminarer:

En verden av mistillit – hva gjør Kina?

En verden av mistillit – Trump som symptom

En verden av mistillit – Midtøsten

Annonse