Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 12.09.2018
12:00Fana bibliotek

Forfattersamtale - Zeshan Shakar

Forfatter Zeshan Shakar besøker Fana bibliotek

To gutter vokser opp i blokkene i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. De blir kontaktet av en forsker fra NOVA forskningsinstitutt. Forskeren leder et prosjekt som skal kartlegge hverdagen til ungdom med minoritetsbakgrunn i Groruddalen. Guttene blir oppfordret til å delta ved å fortelle med egne ord om livet på skolen og hjemme. Mo (Mohammed) er skoleflink og har store drømmer om en fin jobb langt fra Stovner. Jamal føler han ikke passer inn på skolen og dropper ut. Han røyker hasj og begynner etterhvert å jobbe svart. De prøver å finne sin identitet som unge voksne med arbeid og skole, jenter og den store fremtiden. Samtidig blir de stadig konfrontert med avisoverskrifter, tv-debatter og vanskelige hendelser som 11. september og æresdrap på Stovner. Guttene er begge født i Oslo men føler ikke at de er norske nok; de har foreldre med innvandrerbakgrunn og bor på Stovner. NOVA-mannen, som Jamal kaller han, følger guttene over en 5-årsperiode. Slik får vi innblikk i guttenes liv og slik kommer de også i tale; som respondenter via et statlig forskningsprosjekt. Hvordan skal de forholde seg til og delta i et samfunn som de er på utsiden av? Her finnes ingen enkle svar. Som lesere får vi en mulighet til å forstå litt mer om hvordan det er å vokse opp som minoritetsungdom i det moderne norske storsamfunnet. 

Zeshan Shakar (1982) har mottatt Tarjei Vesaas’ debutantpris for romanen Tante Ulrikkes vei og boken har allerede kommet i flere opplag siden den kom ut høsten 2017. I dag får du mulighet til å komme nærmere forfatteren selv, gjennom en samtale med litteraturviter Karen Rosenstock. Velkommen til forfattersamtale på Fana bibliotek.

Annonse