Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 21.06.2017
14:45NUPI

Fører kvotering til sosial rettferdighet?

Boklansering: Hva er konsekvensene av politisk kvotering?

På denne boklanseringen snakker Francesca Refsum Jensenius og Mari Teigen (ISF) om konsekvensene av politisk kvotering og de viktigste funnene i Jensenius’ nye bok og relevansen de har for politisk inkludering i andre sammenhenger, slik som i Norge.

Over hele verden arbeides det med å inkludere flere kvinner og minoriteter i politikk og på andre områder, med et uttrykt mål om fremme sosial rettferdighet. Men kan slike institusjonelle endringer rokke ved veletablerte sosiale normer? Og hvilke resultater bør vi forvente av ulike tiltak?

Boken «Social Justice Through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India» er en empirisk studie av et av de mest omfattende kvoteringssystemene i verden: de reserverte plassende for “Scheduled Castes” (Scs) – de tidligere «untouchables» – i Indias lovgivende forsamlinger. 

Tilhengere av kvotering viser gjerne til en rekke antatte positive konsekvenser av slike tiltak. Denne boken setter søkelyset man burde forvente av ulike typer tiltak, og legger grunnlaget for en komparativ forskningsagenda for inkluderingspolitikk.

I denne boklanseringen oppsummerer Jensenius noen av de viktigste diskusjonene og funnene i boken. I samtale med Mari Teigen (Forsker ved ISF og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning) diskuterer hun så hvordan disse funnene fra India kan bidra til pågående diskusjoner om inkluderingspolitikk og hva slags konsekvenser man kan forvente av ulike tiltak.

Vi serverer forfriskninger fra klokken 14.45, arrangementet starter 15.00.

artikkelen fortsetter under annonsen