Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 26.09.2019
14:15Blindern

Forelesning: Hva kan små urspråk lære oss om flerspråklighet

Om 100 år vil halvparten av verdens ca. 6000 språk ikke være i daglig bruk. Hva taper vi på det?

Det er et av spørsmålene språkforskeren Nicholas Evans (Australian National University) tar for seg i årets Einar Haugen-forelesning “The many roads to becoming multilingual: Lessons from small-scale speech communities”. 2019 er FN-året for urfolksspråk.

Professor Evans’ bidrag er av stor betydning for språkvitenskapen. Gjennom sitt utstrakte feltarbeid har Evans jobbet med å kartlegge og dokumentere urspråk og flerspråklighet, og han er spesielt kjent for sitt arbeid med å dokumentere små urspråk i Papua Ny-Guinea og Australia. Evans har også forsket på hvilke følger disse språkenes død har for fagfeltene lingvistikk, psykologi, antropologi og urhistorie.

Sted og tid: Universitetet i Oslo, Blindern, Helga Engs hus, auditorium 3, 14:15-16:00.

Forelesningen holdes på engelsk og er åpen for alle.

Om Einar Haugen-forelesingen

MultiLing – Senter for flerspråklighet (UiO) markerer Den europeiske språkdagen med sin årlige forelesning til ære for den norsk-amerikanske språkforskeren Einar Haugen, som var professor ved Harvard på 60- og 70-tallet. Einar Haugen regnes som en pioner innen flerspråklighetsforskningen, og hans studier på norsk språk i Nord-Amerika har blitt stående som klassikere innenfor feltet.

Pressekontakt: Pia Lane, professor i flerspråklighet, MultiLing – Senter for flerspråklighet, mob. 993 44 839, pia.lane@iln.uio.no

Mer om arrangementet på UiOs nettsider: https://www.hf.uio.no/multiling/english/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/einar-haugen-lecture/2019/the-many-roads-to-becoming-multilingual

Annonse