Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 07.07.2016
12:00Gamle Festsal

Foredrag av Chantal Mouffe

Æresforelesningen«"The Future of Democracy in a Post-Political Age.»

«The Future of Democracy in a Post-Political Age» er æresforelesningen Chantal Mouffe ble invitert til å holde med utgangspunkt i metodene for mønstringen TOpublic: antagonisme - agonisme. 

Forelesningen er en markering av at alle kunstverkene i mønstringen forholder seg til radikalisering.  Mouffe taler for at agonistiske relasjoner/institusjoner, de som opprettholder de totale forskjellighetene uten at de er eller blir venn - fiende forhold, kan motvirke anti-demokratisk radikalisering. 

 

Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 45.

 

Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved University of Westminster i London. Hun forsker på demokrati, antagonisme og agonisme, og har gitt ut en rekke bøker – deriblant Hegemony and Socialist Strategy (med Ernesto Laclau) (1985) og Om det politiske (2005).

 

Chantal Mouffe: “In this lecture I will examine the reasons for the post-political situation which has become dominant in recent years in European countries. It is due to the move towards the centre of social democratic parties that have accepted the idea that there was no alternative to neo-liberal globalization. This has led to a consensus between centre-right and centre-left parties that far from being a progress for democracy has created a favorable terrain for the rise of right-wing populist parties. I will argue that the only way to fight again those parties is through the development of left-wing populist movements.”

 

TOpublic var en festival (29. juni-8. juli i Oslo) og en kunstmønstring som fra 10. juni hadde ulike events rundt omkring i landet. Festivalen var del av avslutningen på Kunstløftet som har vært et åtte års prosjekt for å heve kvalitet på kunst til barn og unge. Festivalens kunstnere har arbeidet med hva transformasjoner kan være på hellig, personlig og historisk plan i teori og praksis. Gjennom det utprøvde mønstringen produksjon, programmering og formidling til ungt publikum på samtidskunstens premisser. Formålet var å vise engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger for det unge publikummet.

 

Festivalprogrammet ble utformet av seks kuratorer: Tommy Olsson (visuell kunst), Trond Reinholdtsen (musikk/opera), Tonje Hessen Schei (film), Cornelius Jakhelln (litteratur), Anette Therese Pettersen (teori) og Gry Ulfeng som i tillegg til å være kunstnerisk leder også var kurator for scenekunstprogrammet.  

Annonse