Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 11.09.2018
14:00Stiftelsen Fritt Ord

Følsom forskning - mellom medier og politikk

Hvordan det er å delta i samfunnsdebatten som forsker på et brennbart felt?

Fritt Ord inviterer til seminar om hvordan det er å delta i samfunnsdebatten som forsker på et brennbart felt, tirsdag 11. september 2018 kl. 14.00-15.30 hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

Hvor går grensene mellom politikk, media og vitenskap? Hva innebærer det å drive med forskningsformidling på politisk betente felt som migrasjon og integrering? Er det forståelig at flere forskere etter hvert kvier seg for å delta i samfunnsdebatten? Hvordan bedriver man forskningskommunikasjon når samfunnsforskning så ofte blir politisert?

Arrangementet tar utgangspunkt i Mette Anderssons ferske bok, Kampen om vitenskapeligheten. Boken analyserer migrasjons- og integrasjonsforskeres erfaringer med forskningskommunikasjon. Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne å formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen?

Program:

Innledning til temaet ved Mette Andersson, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

 

Paneldebatt med:

Nils August Andresen – ansvarlig redaktør i Minerva

Mette Andersson – professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Grete Brochmann – professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Øivind Fuglerud – professor på avdeling for etnografi ved Kulturhistorisk museum

 

Ordstyrer: Kjersti Thorbjørnsrud, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Lenke til Facebook-arrangementet

Annonse