Annonse

Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 06.12.2016
09:00NUPI

Folkemeningen i Russland: Fakta og misforståelser

Hva er forholdet mellom melingsmålinger og folkemeningen i semi-autoritære regimer?

I Russland gjennomføres det jevnlig et stort antall meningsmålinger og resultatene brukes ofte for å argumentere for det nåværende regimets popularitet. Kirill Rogov besøker NUPI for å diskutere forholdet mellom meningsmålinger og folkemeningen i Russland.

Meningsmålinger er verdifulle verktøy for å få et innblikk i folkemeningen, men hva er forholdet mellom meningsmålingsresultater og opinionen i semi-autoritære regimer? I

På dette seminaret vil Kirill Rogov utfordre ukritisk tillit til slike surveyresultat. Selv om han ikke avfeier dem kategorisk, minner han oss på hvor viktig det er å ha sosiale, politiske og kulturelle faktorer i bakhodet når vi tolker meningsmålinger fra Russland og andre semi-autoritære og autoritære regimer.