Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 10.01.2018
19:00Litteraturhuset i Bergen

Filosofisk poliklinikk: Hva er personlighet?

Foredrag ved Sigmund Karterud.

De fleste tenker «hvem er jeg?» en gang iblant. Og kanskje undres vi også over hva slags personlighet vi har? I dette foredraget vil den erfarne psykiateren og forskeren Sigmund Karterud gi svar: Personlighet handler om håndtering av følelser. Og følelser er våre ulike måter å fornemme, fortolke og reagere på «primære emosjoner» som finnes i arvestoffet til alle pattedyr. Det er ikke bare slik at disse primære emosjonene, som sinne, glede og frykt, «siviliseres» hos homo sapiens, men den subjektive følelsesmessige opplevelsen får en avgjørende rolle for dannelsen av selvbevissthet, gjennom læring i livslangt samspill med «flokken» av andre mennesker.

Karterud vil gjennomgå de primære emosjonene, deres evolusjonære grunnlag, nevrobiologi og fenomenologi og begrunne hvorfor de inntar en slik spesiell plass i utviklingen av selvbevissthet og menneskets dannelsesprosess.

Sigmund Karterud er professor i psykiatri, leder av Institutt for mentalisering og tidligere leder av avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. Nå er han tilknyttet Det psykologiske fakultet ved UiB.

110/60,– (stud.)

Annonse