Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 12.11.2015
08:30Fafo

Hva menes med radikalisering?

Vi trenger mer kunnskap om hvorfor noen blir radikalisert og hvordan de kan de-radikaliseres.

For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering, en prosess man antar kan lede til voldelig ekstremisme og terrorisme.

Begrepet radikalisering er mye brukt, i handlingsplaner, i mediene og i den politiske debatten. Men vi mangler empirisk kunnskap om hvorfor noen mennesker blir radikalisert og hvordan de kan de-radikaliseres.

Denne Fafo-frokosten er et samarbeid mellom Fafo og forskningsprosjektet RADISKAN: et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Fafo og Aarhus Universitet, finansiert av Norges forskningsråds SAMRISK II-program. Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme, stiller forskerne i prosjektet spørsmål til hvilke forståelser og oppfatninger som underbygger forebyggende arbeid. På hvilke måter påvirker radikaliseringsfokuset lokalsamfunn? 

Vi ønsker i denne Fafo-frokosten diskutere begrepet radikalisering, og åpne opp for nye vinklinger og problemstillinger.

Hva slags forståelse ligger til grunn for begrepet radikalisering? Forteller bruken mer om samfunnets risikoforståelse enn om målgruppene? Er begrepsbruken med på å skape ytterligere radikalisering?

Program

Velkommen: Tone Fløtten, Fafo

Innledning: Mark Taylor, Fafo

Presentasjoner: Mark Sedgwick, Aarhus Universitet Nerina Weiss, Fafo  Steffen Jensen, Aalborg Universitet

Kommentarer: Jon Fitje Hoffmann, PST Erik Kruse, Fredrikstad kommune Akhenaton de Leon, OMOD

Ordstyrer: Jon Rogstad, Fafo

Forsidefoto: Wikipedia commons

Annonse