Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 12.10.2018
09:00NUPI

EU, Kina og handelskrigen

Hvilke følger har handelskrigen for EUs handels-, investerings- og teknologipolitikk overfor Kina?

Donald Trumps eskalerende handelskonflikt med Kina og angrepene på WTO har ført til at EU nå spiller en nøkkelrolle som anker og stabiliserende kraft i verdens handelssystem. Handels- og investeringsforholdet mellom EU og Kina ligger i kjernen av dette.

På den ene siden er EU en alliert av USA, en viktig handelspartner som samarbeider tett om saker som overkapasitet av stål, tvungen overføring av teknologi og industrielle subsidier i Kina.

På en annen side er EU på linje med Kina i forsvaret av WTO og i kritikken av Trumps stål- og aluminiumtoll og proteksjonisme. Handelsforbindelser mellom EU og Kina er også viktige for EFTA og Norge – blant annet med forhandlinger som skal pågå parallelt i oktober 2018 om en investeringsavtale mellom EU og Kina, og en frihandelsavtale mellom Norge og Kina.

12. oktober inviterer NUPI til dette seminaret med tittelen “EU, China and the trade war: EU’s trade, investment and IPR policies related to China”. Her skal Maria Åsenius presentere EUs analyse og tilnærming i politikken for handel, investeringer og patentbeskyttelse (IPR) knyttet til Kina. Åsenius jobber som Head of Cabinet for EU Trade Commissioner Cecilia Malmström. Med utgangspunkt i sin sentrale posisjon i EUs handelspolitikk og EU-institusjoner, vil Åsenius dele kunnskap om viktige utviklinger og fremtidsutsikter i det komplekse og mangfoldige handelsforholdet mellom de to store aktørene i verdenshandelssystemet.

Seniorforsker Arne Melchior leder seminaret.

Arrangementet er en del av en ny seminarserie med fokus på handelskrig, i regi av Senter for internasjonal økonomi og handel på NUPI. I denne serien ønsker vi å se på hva som ligger bak overskriftene, og bidra med dypere kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til dagens konflikter i handelspolitikken. Neste seminar i serien er planlagt 22. november, og skal handle om statseide foretak i verdensøkonomien.

artikkelen fortsetter under annonsen