Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 17.10.2018
14:00NUPI

Etterretning og kontroll i en verden av komplekse trusler

Hvilke utfordringer står etterretnings- og kontrollorganene overfor ? Velkommen til boklansering.

Siden millenniumskiftet har etterretningstjenestene arbeidet i et spent og raskt skiftende sikkerhetsmiljø. Terrortrusler har blitt mer komplekse, som for eksempel de som fremveksten av IS har ført med seg. Klimaet mellom øst og vest har kjølnet etter Russlands intervensjon i Ukraina og annekteringen av Krim. Videre har den omfattende informasjonsinnsamlingen og påtrengende overvåkingspraksisen som Edward Snowden avslørte, gitt nye utfordringer.

17. oktober skal jusprofessor Ian Leigh og seniorforsker Njord Wegge presentere sin nye bok «Intelligence Oversight in the Twenty-First Century. Accountability in a Changing World». Boka tar for seg påvirkningen de ovenfor nevnte faktorene har på sikkerhets- og etterretningstjenester i en rekke land, og utfordringene de skaper for tjenestene som så må tilpasse seg. Boka ser også på utviklingen til overvåkningspraksisen i Norge, Romania, Storbritannia, Belgia, Frankrike, USA, Canada og Tyskland, og gir et oppdatert bilde på situasjonen.

Etter presentasjonen av boka blir det debatt og kommentarer fra en rekke eksperter på området.

Del 1: Presentasjon av boken “Intelligence Oversight in the Twenty-First Century. Accountability in a Changing World”

Ordstyrer: Ingvild Bruce, stipendiat, Universitetet i Oslo

Eldbjørg Løwer, leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

Ian Leigh, jusprofessor, Durham University

Njord Wegge, seniorforsker, NUPI

Del 2: Debatt: Hvordan kan vi sikre legitimitet i etterretningsarbeidet i en verden med stormaktrivalisering, terrorisme og overvåkningsstater?

Ordstyrer: Ingvild Bruce, stipendiat, Universitetet i Oslo

Genevieve Lester, De Serio Chair of Strategic Intelligence, US Army War College

Emil Bock Greve, leder for Det danske kontrollorganet for de hemmelige tjenestene

Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Del 1 av arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal.

Annonse