Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 20.03.2018
09:00NUPI

En verden av mistillit – Trump som symptom

Hva har mer amerikansk mistillit til den politiske eliten å si for internasjonal politikk?

Daniel Drezner og Ole Jacob Sending skal diskutere dette og mer i andre del av seminarserien «En verden av mistillit».

USAs politiske system preges av økende ideologisk polarisering og utbredt mistillit til den politiske eliten. Valget av Donald Trump som amerikansk president er et symptom på et mer omfattende problem der manglende tillit mellom befolkningen og statlige myndigheter er hovedproblemet.

Daniel Drezner er professor ved Tufts University og kommentator i Washington Post. Han følger amerikansk politikk tett og har skrevet en rekke bøker, blant annet om global styring og om USAs rolle i internasjonal politikk. Hans siste bok The Ideas Industry viser hvordan ulikhet og ideologisk polarisering har endret den offentlige debatten, og hvordan dette vil kunne påvirke den politiske utviklingen i USA og ellers.

20. mars besøker Drezner NUPI og skal sammen med forskningssjef Ole Jacob Sending Drezner diskutere hvordan vi skal forstå den politiske utviklingen i USA og hva denne kan bety for endringer i internasjonal politikk.

Seminaret er det andre i rekken i NUPIs samtaleserie «En verden av mistillit». Den fokuserer på mistillit som fenomen i både i forholdet mellom ulike land, og innenfor det enkelte lands grenser. Første del av serien var med NUPI-forsker Morten Bøås og Dlawer Ala’Aldeen den 18. januar i år.

Vi serverer frokost fra 08.30.

Annonse