Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 28.02.2018
10:00NUPI

En ny regjering for Tyskland – og for Europa

Michael Kaeding snakker om Tysklands nåværende rolle i det europeiske integrasjonsprosjektet.

Det tyske valget har funnet sted i en tid med politisk usikkerhet og interne tvister mellom flere av EUs nøkkelmedlemmer. Valgene i Europa i 2016 og 2017 har blitt mye omtalt med et omfattende fokus på nasjonalistiske temaer i den politiske debatten.

I Tyskland kan Angela Merkel ha vunnet en fjerde periode som kansler, men hun står overfor en tøff vei framover. Selv om det tyske valget mest sannsynlig ikke kommer til å utløse en krise for EU, vil partiene i den neste styrende koalisjonen være med på å forme Europas fremtid. De foreslåtte reformene av EU fra den franske presidenten Emmanuel Macron, som skal føre til en dypere integrasjon av Eurosonen og EU, er et viktig eksempel på hva som kan bli påvirket av resultatet av koalisjonsforhandlingene mellom sosialdemokratiske SPD og kristendemokratiske CDU. Reformideene til Macron kan se dagens lys hvis SPD kommer til å være en del av Merkels koalisjon.

Michael Kaeding er professor for europeisk integrasjon og europeisk politikk ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Duisburg-Essen, Tyskland. Han har flere verv utenom dette, blant annet er han styreleder for TEPSA (Trans European Policy Accosiation).

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Pernille Rieker.

Arrangementet er en del av serien Norge møter Europa.

Annonse