Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 01.04.2016
19:00Litteraturhuset i Oslo

Edvard Hoem: På sporet av Jerusalem

Hvordan har forestillingen om Jerusalem og det lovede land vært en drivkraft i vår egen historie?

Forestillingen om Jerusalem er en kode i den europeiske kulturen. Hvordan har Jerusalemkoden preget vår egen kulturhistorie? 

 

Gjennom romanene sine forteller Edvard Hoem om mennesker som er gjennomsyret av en fast tro på det himmelske Jerusalem, og om utferden til Amerika inspirert av Israelittenes utferd til det lovede land. I ÇBror din på prærien» skriver Edvard Hoem om utvandrerne, om Gjertine og om Eilert som dro opp teltpluggene i Norge og la ut på reisen mot det lovede land – akkurat som Abraham gjorde i sin tid. I USA måtte de forsone seg med at det lovede landet ikke akkurat fløt av melk og honning. De som en gang hadde kjempet mot orkanene på Romsdalskysten, fryktet nå blizzarden, præriebrannen og haglstormene. Det var et godt stykke igjen før de kunne skimte perleporten.

Arrangementet er del av «Jerusalemkoden i Skandinavia : åpen publikumsserie 2016-2018». Med åpne publikumsarrangementer og inviterte gjester ønsker vi å sette ulike typer Jerusalemforestillinger på dagsorden. Med dette ønsker vi å peke på en helt grunnleggende modell i vår egen kultur. Å forstå forestillingene om Jerusalem er mer enn historisk interesse for fortiden. Det er tvert imot høyst relevant i en postkristen og multireligiøs samtid. 

Arrangementet er støttet av Fritt Ord, Kulturrådet og Det teologiske Menighetsfakultet.

ÇJerusalemkoden i Skandinavia : åpen publikumsserie 2016-2018» formidler forskningsprosjektet Tracing the Jerusalem Code, som er finansiert av Norges Forskningsråd og Det teologiske Menighetsfakultet. Det er et tverrfaglig prosjekt opprettet i samarbeid med Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo og Humanistisk Fakultet, UiO. Forskningsprosjektets mål er kort fortalt å undersøke forestillinger om Jerusalem - himmelsk og jordisk - i Skandinavia gjennom tusen år, fra kristningen til det 20. århundre. Vår hypotese er at forestillingene om Jerusalem har vært en kode i den europeiske kultur. Samtidig er forestillingene hele tiden i endring, og vi tror derfor at det er mulig å fortelle historien om det kristne Skandinavia med Jerusalemforestillinger som «linse». 

Som forskere undersøker vi politiske, litterære, visuelle og religiøse kilder fra fortiden. Men vi ønsker også å være i dialog med vår egen samtid. Bare slik kan vi forstå lange linjer i historien og også formidle Jerusalemforestillingenes relevans.

Annonse