Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 19.02.2016
18:00Chateu Neuf

Dommernes krig

Når retten kommer i konflikt med rettsstaten; hvem trekker egentlig det lengste strået?

Rettsstatsideologien med krav til at herskeren ikke bare styrer ved bruk av lov, men også selv er underlagt loven, går som en rød tråd gjennom den vestlige rettstradisjonen. Men når retten kommer i konflikt med rettsstaten; hvem trekker egentlig det lengste strået?

Under nazifiseringen av rettsvesenet i Tyskland under andre verdenskrig ble dommerne som skulle sikre rettsstaten en del av et justisvesen der ”tyranni ble forkledd som rett” og der rettssystemet ble brukt som ”verktøy for despoti, erobring, plyndring og massedrap». Også i Norge har vi eksempler på at dommere har valgt å håndheve og videreutvikle autoritær lovgivning fremfor å verne borgerne mot overgrep.

Hans Petter Graver, professor dr. juris ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og kandidat til å bli ny høyesterettsjustitiarius, forteller med utgangspunkt i boken ”Dommernes krig” om hvordan rettslige institusjoner kan bli og har vært brukt som et ”verktøy” for statlig undertrykkelse.

Om boken skrev Eirik Holmøyvik i Klassekampen at den ”er like mykje eit innlegg i dagens samfunnsdebatt som eit historieverk. Boka bør få klassikarstatus.”

Annonse