Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 24.09.2018
10:00Litteraturhuset i Bergen

Den intellektuelle arven fra 1968: Paris

Myte eller begivenhet?

Det er spunnet mange myter omkring student- og arbeideropptøyene i Frankrike i 1968. Var det snakk om en reell politisk begivenhet, eller var det først og fremst et utagerende ungdomsopprør? Lever ideene og impulsene fra mai-hendelsene fremdeles, eller er de kjøpt opp og nøytralisert av konsumkapitalismen? Her møtes deltagere som var til stede der det skjedde, og yngre deltagere som har interessert seg for den intellektuelle arven etter 68.

//

The students’ and workers’ revolt in France in ‘68 is surrounded by a number of myths. Was it a real political event, or was it above all an excessive youth rebellion? Are its ideas and impulses still alive and relevant today, or have they been neutralized by consumer capitalism? This session is composed by participants who were there when it all happened, and younger participants who are interested in the intellectual legacy of ’68. 

Fullt program på litthusbergen.no.

Gratis

Annonse