Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 21.01.2016
14:00NUPI

Demokratisering og skatt

Fører demokratisering til høyere skatteinntekter? Erfaringer fra Benin.

Innen skattesosiologi har det blitt hevdet at framvekst av et representativt styresett og høyere skatteinntekter forsterker hverandre gjensidig. Erfaringer fra Benin blir presentert. Presentasjonen bygger på en artikkel av Dr Piccolino som nylig er publisert i The Journal of Modern African Studies.

Benin er et lavinntektsland som kan se tilbake på en vellykket demokratisering fra begynnelsen av 1990-tallet. Etter demokratiseringen har skatteinntektene økt. Dette kan skyldes påvirkninger fra de internasjonale finansieringsinstitusjonene (IFI), og landets uformelle sektor kan også ha spilt en rolle. Artikkelen argumenterer imidlertid for at skattebetalernes villighet til å betale skatt er en underliggende årsak til de økte skatteinntektene. Det at skattebetalerne til en viss grad samtykker i skattenivået kan bekreftes.

Dr Giulia Piccolino er Alexander Von Humboldt Post-dotor-forsker ved Institute of African Affairs, German Institute of Global and Area Studies (GIGA).

Annonse