Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 27.08.2018
09:00NUPI

Cybersikkerhet og beskyttelsen av kritisk infrastruktur – et amerikansk perspektiv

Michael Chertoff deler sine erfaringer fra tiden som leder av US Department of Homeland Security.

Koordineringen av cybersikkerhet mellom ulike statlige aktører og det private er vanskelig. Dette gjelder i USA så vel som i Norge. Hvordan skal vi klare å løse disse utfordringene? Og hvordan skal vi klare å beskytte kritisk infrastruktur fra cyberangrep?

Det er dette Michael Chertoff skal snakke om når han gjester NUPI. Han skal fortelle om erfaringene han sitter igjen fra tiden som øverste leder i US Department of Homeland Security, og det han lærte av å være med på å utforme USAs nasjonale cyberstrategi. Han kommer også til å dele sine tanker om hvordan vi best kan beskytte kritisk infrastruktur, sett fra et amerikansk perspektiv.

Michael Chertoff var øverste leder for US Department of Homeland Security fra 2005 til 2009. Chertoff er ekspert på forebygging av og reaksjoner til cybertrusler, og har vært med på å utforme USA Patriot Act. Han er medgrunnlegger og leder av Chertoff Group, et konsulentfirma for risiko- og sikkerhetsvurdering.

Seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis er ordstyrer på dette seminaret.

Annonse