Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 15.02.2018
13:00UiO

Convergence in medicine

Tverrfaglig helseforskning – persontilpasset kreftbehandling, chip-teknologi og epigenetikk.

Framtidas helseforskning er tverrfaglig.

Her blir det gode eksempler på tverrfaglig samarbeid innen

- persontilpasset kreftbehandling

- «organ på brikke»-teknologi

- epigenetikk i fosterutvikling

Internasjonale foredragsholdere på hvert tema, og nye, tverrfaglige forskningsgrupper – såkalte konvergensmiljø – fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus presenterer sin forskning.

Arrangementet er en del av Oslo Life Science 2018 der UiO:Livsvitenskap er hovedarrangør.

Annonse