Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 07.12.2017
14:30Litteraturhuset i Oslo

Carrot and stick – The state and civil society in today's Russia

Vi retter søkelyset mot stat- og sivilsamfunnsrelasjoner i dagens Russland.

I forbindelse med lansering av boka «Governance in Russian Regions: A Policy Comparison» (Palgrave, 2018) retter vi i dette seminaret søkelyset mot stat- og sivilsamfunnsrelasjoner i dagens Russland. Vi viser hvordan lojale sivilsamfunns-organisasjoner inngår i samspill med myndighetene i politikkutforming innenfor ulike politikkfelt.

Det blir innlegg fra bokas forfattere, samt tid til spørsmål og kommentarer fra salen.

Arrangementet varer fra kl. 14:30 - 16:00, og er åpent for alle.

Annonse