Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 26.08.2016
09:00Sentralen

Boms eller protagonist?

Kunstnerens plass i fremtidens by.

BAKGRUNN

Kunstneren og kunsten har til alle tider satt sitt preg på byer og spilt en rolle i gentrifiseringsprosesser, men med dagens byutvikling er det blitt vanskeligere å oppdrive lokaler som er egnede til produksjon og visning av kunst. Seminaret vil tematisere hvordan den kunstneriske infrastrukturen i byen er satt under press. Fokuset vil være på kunstnernes levekår, arbeidsbetingelser og visningsmuligheter, med vekt på

– atelierer og delte produksjonsfasiliteter

– små og mellomstore institusjoner

Et sentralt poeng vil være å synligjøre og debattere kunstproduksjonens viktige funksjon i norske byer – historisk, sosialt og økonomisk – for å kunne ivareta og tilrettelegge for dette også i fremtiden.

 

PROGRAM

 

09.00-09.30

Registrering og kaffe

 

09.30

Innledning ved Johanne Nordby Wernø

Ingrid Lønningdal: “Borgens betydning for kulturbyen Oslo”

Ida Madsen: “En kollektiv kraftanstrengelse for tapte saker”

Ruben Steinum: “Infrastruktur for kunstnere”

 

11.30

Rebecca Gordon-Nesbitt: “Studios, Galleries and City Development in London”

 

12.30

Lunsj

 

13.00

Jonny Aspen: “Om å tenke med byen - noen vitalistiske perspektiver

Hege Nyborg: “Fra verksted til poststudio: en diskusjon om atelierets betydning og funksjon”

 

15.00

Steffen Håndlykken: “Ikke så jævlig mange sko igjen… men faen så billig!”

Nicholas Jones: “Can Aratists Survive in Rapidly Expanding Cities?”

 

16.00-17.00

Paneldebatt med med:

Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo), Knut Halvor Hansen (Bygg Konsulent AS), Helene Ødegaard (Léva Urban Design) og Ruben Steinum (styreleder for UKS). Moderator: Halvor Weider Ellefsen (Arkitektur- og designhøgskolen).

**

 

Seminaret presenteres av Unge Kunstneres Samfund i samarbeid med kunstnerne Ida Madsen og Ingrid Lønningdal, begge aktuelle med bokprosjekter om byutvikling, kunstnerøkonomi og kunstnerisk infrastruktur. Initiativet til seminaret har sitt utspring i publikasjonene deres, Borgen - Et sted for kulturproduksjon (Lønningdal, Teknisk Industri, 2015) og En kollektiv kraftanstrengelse for tapte saker (Madsen, 2016).

Seminaret er åpent for alle. Merk din påmelding til boms@uks.no med «åpen dag». Begrenset antall plasser. Det åpne seminaret 26/8 bygger på erfaringer fra en fagdag tidligere i august, der kulturaktører utveksler kunnskap om urban, kunstnerisk infrastruktur, kunstens plass i byutvikling generelt og erfaringer fra flytteprosesser spesielt.

Seminaret er delfinansiert av Kulturrådet, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Norske Billedkunstnere, Oslo kommune og Royal Norwegian Embassy in London.

artikkelen fortsetter under annonsen