Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 18.10.2018
13:00NUPI

Beskyttelse av borgere i utlandet – hvem er ansvarlig og til hvilken pris?

Hvem skal ta ansvar for deg om noe skjer i utlandet?

I en globalisert verden er det stadig flere som lever eller reiser utenlands i lengre og kortere perioder. Dette løfter en rekke spørsmål knyttet til samfunnskontrakten mellom stater og deres borgere, så vel som praktiske utfordringer. Hva er statens ansvar for å beskytte arbeidere, studenter, pensjonister, turister og andre som befinner seg utenlands når noe skjer? Hvordan kan stater hjelpe borgere som er utsatt for naturkatastrofer, bortføring, fengsling, kriser eller terroristangrep i utenlandet? Hva bør man gjøre for å beskytte seg selv i utlandet, og hvordan kan ny teknologi være nyttig i den forbindelse?

På denne konferansen skal et team av forskere presentere sine viktigste funn fra forskningsprosjektet ‘Duty of Care: Protection of Citizens Abroad (DoC: PRO)’. Det finnes rikelig med studier av sikkerhetstrusler mot Norge fra utlandet, men dette prosjektet har analysert statens og arbeidsgivers plikt til omsorg for innbyggere i utlandet gjennom casestudier i flere europeiske land.

Ved å se på erfaringer fra kriser og katastrofer i det 21. århundret, og undersøke mulighetene for å etablere en internasjonal “best praksis” for å gjennomføre plikten til omsorg, viser forskningsresultatene en sentral spenning mellom individuell frihet og private forretningsinteresser på den ene siden, og statsansvar på den andre.

Arrangementet ledes av seniorforsker Kristin Haugevik.

Annonse