Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 05.09.2018
12:00NUPI

Bekjempelse av islamistisk radikalisering: Hva kan vi lære av erfaringene fra Nord-Kaukasus?

Hva påvirker strømmen av rekrutter fra republikkene i Nord-Kaukasus til jihadistgrupper?

Krigere fra Nord-Kaukasus er overrepresentert blant jihadistgrupper i Russland, men de er også blant de mest tallrike i andre konfliktsoner. Tallene varierer, men det har blitt anslått at minst 3471 russiske statsborgere har forlatt Nord-Kaukasus for å bli med i IS og andre fraksjoner i den syriske borgerkrigen.

Samtidig – til tross for strømmen av radikale som forlater Nord-Kaukasus – er det fortsatt jihadistiske grupper som er aktive i de nordlige kaukasiske republikkene i Russland. Denne hovedsakelig muslimske regionen har vært preget av perioder med krig, undertrykkelse, terrorangrep og en generelt dårlig sikkerhetssituasjon. Selv om forholdene har blitt bedre i de senere år, står forestillingen om jihad fortsatt sterkt blant deler av befolkningen. Hva kan forklare den varige tiltrekningskraften fra denne radikale ideologien? Hvilke virkemidler bruker den russiske staten for å stoppe strømmen av nord-kaukasiere til jihadistorganisasjoner både innenfor og utenfor republikkene?

Vi serverer lett lunsj fra 11.30!

Irina Starodubrovskaya bruker markedet som en analogi og rammeverk til å forstå hvordan radikalisering hovedsakelig er en ideologisk prosess. Hvordan oppstår etterspørselen etter radikale ideologier? Er forholdene mellom de ulike aktørene konkurransepreget eller er de samarbeidsvillige? Og hvordan kan en stat takle radikalisering ved å påvirke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, og kostnad-/fordelsforholdet mellom ulike “markedsprodukter”?  Det skal Irina Starodubrovskaya snakke om 5. september, der hun vil presentere omfattende materiale samlet fra et åtte år langt feltarbeid i Nord-Kaukasus. Starodubrovskaya vil analysere best og verst praksis for statlig aktivitet i kampen mot radikalisering i Nord-Kaukasus.

Seminaret arrangeres i regi av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og seniorforsker Julie Wilhelmsen vil lede seminaret.

Hele arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal

artikkelen fortsetter under annonsen